Według przeprowadzonego przez Adecco Poland i InfoPraca.pl badania młodzi Polacy czują się dobrze przygotowani do wyzwań rynku pracy. Jednocześnie wiedzą, że do zdobycia wymarzonej pracy konieczne jest doświadczenie.

W badaniu wzięło udział ponad 1200 młodych osób poszukujących pracy. Podobne badanie zostało przeprowadzone przez Adecco na całym świecie.
Polacy pełni optymizmu

22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku. Teraz ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych sektorach  kraju prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia, jednak wyniki obniżyły się zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Pracodawcy mają ostrożnie optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia w okresie lipiec-wrzesień. Najwięcej miejsc pracy będzie w Budownictwie, Handlu detalicznym i hurtowym oraz w Transporcie/ Logistyce/ Komunikacji.

7,5% - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż rok temu. Tak niskiego bezrobocia w maju nie było od 26 lat.

Nie zmienia się za to znacząco zapotrzebowanie na nowych pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Zwiększenie zatrudnienia deklaruje w najbliższym półroczu 34% uczestników badania. Najczęściej plany takie mają duże firmy (46%).